طرح های کسب و کار توسط حداقل سه عضو از پنل متخصص مستقل استارت آپ دانمارک ارزیابی می شود. ارزیابی ها بر اساس نمرات 1 تا 5 در رابطه با چهار معیار ارزیابی است. برای دریافت تاییدیه، حداقل به 3.5 نمره متوسط برای هر چهار معیار نیاز دارید.

معیارها به شرح زیر تعریف می شوند:

  1. مدل کسب و کار چقدر نوآورانه است؟
  2. بازار چقدر جذاب است؟
  3. مدل کسب و کار چقدر مقیاس پذیر است؟
  4. تیم از چه شایستگی ها و منابعی برخوردار است؟