حدودا شش هفته طول میکشد تا طرح شما بررسی و نتیجه به شما اعلام شود. نتیحه ار طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی می شود و نامه ای را به شما میدهند تا با ان به سفارت بروید .

پس از این شما می توانید برای اقامت و اجازه کار تحت طرح استارتاپ دانمارک در Danish Agency for International Recruitment and Integration درخواست دهید. آژانس معمولاً درخواست ها را ظرف یک ماه پس از ارسال بررسی می کند.