در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

انکوباتور در استارتاپ کانادا

  • admin
  • January 17, 2023
  • 1 min read

کسانی که متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق ویزای استارتاپ این کشور هستند کم و بیش با شرکت های حامی : ونچر کاپیتال ها (venture capitals)، انجل اینوسترها (angel investors) و انکوباتور ها (incubators) و وظایف این شرکت ها آشنایی دارند. همان طور که در نوشته ی ویزای استارتاپ کانادا اشاره شد، متقاضیان این نوع […]

Read More