در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

نظام سلامت کانادا و سیستم درمانی این کشور، یکی از پیشرفته و بهترین سیستم‌های مراقبت بهداشتی در سراسر جهان است. خدمات بیمه بهداشت و درمان کانادا، از طریق برنامه‌های استانی و با بودجه عمومی در اختیار مردم قرار گرفته و تحت عنوان Medicare به شهروندان ارائه می‌شود. مهاجران این کشور پس از اخذ اقامت دائم […]

Read More