در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

آب و هوای کشور کانادا

  • admin
  • March 1, 2022
  • 1 min read

هرچند اکثریت افراد آب و هوای کانادا را سرد و خشن می‌دانند بطوری که مناطق وسیعی از این کشور در نواحی جغرافیایی قطبی قرار دارند اما جدا از این مناطق سرد شمالی در قسمت‌های جنوبی‌تر کانادا، شهرهایی با آب و هوای معتدل نیز برای زندگی در کانادا وجود دارند. در این مقاله چند شهر مهم […]

Read More