در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

تفاوت سلپیپ با آیلتس در چیست؟

  • admin
  • January 24, 2023
  • 1 min read

اگر به فکر مهاجرت به کانادا هستید باید بدانید که از نظر وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، دو آزمون زبان سلپیپ Celpip و آیلتس IELTS برای برنامه های مهاجرتی کانادا مورد پذیرش هستند: (Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP (International English Language Testing System (IELTS هر دوی این آزمو‌ن‌ها بر مبنای 4 مهارت […]

Read More