در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

اسکیل ترید کانادا

  • admin
  • March 6, 2022
  • 15 min read

این برنامه راهی است برای مهاجرت نیروی فنی و بامهارت به کانادا. این برنامه زیر مجموعه برنامه فدرال می باشد. اسکیل ترید کانادا Skilled Trades یکی از برنامه های مهاجرتی اکسپرس اینتری است که نیرو های فنی می توانند با استفاده از آن به کانادا مهاجرت کنند. اسم دیگر این برنامه نیروی متخصص فنی فدرال […]

Read More