در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

تحصیل در کانادا

  • admin
  • February 2, 2022
  • 1 min read

امروزه بسیاری از افراد برای مهاجرت کشور کانادا را انتخاب می کنند. اما شاید از خود بپرسید چرا؟ دلیل عمده ی آن هم این است که کشور کانادا یکی از هوشمند ترین، و پیشرفته ترین کشور ها از لحاظ کار، زندگی، تحصیل و رفاه اجتماعی است. چرا تحصیل در کانادا ؟ امروزه بسیاری از افراد […]

Read More