در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

انگشت نگاری سفارت کانادا

  • admin
  • February 28, 2022
  • 1 min read

انگشت نگاری کانادا یا بیومتریک کانادا یکی از مراحل ضروری برای متقاضیانی است که قصد اخذ ویزای کانادا را دارند. در واقع متقاضیان پس از ثبت نام برای گرفتن ویزا و پس از دریافت جواب از سفارت کانادا؛ لازم است تا در مدت زمان ۳۰ روز، به یکی از دفاتر VAC تحت نظر سفارت کانادا […]

Read More