در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

از حدود سال ۲۰۱۳ بود که دولت کانادا برای آینده ی کشور خود یک برنامه ی بلند مدت را در نظر گرفت تا از طریق جذب مهاجر بتواند به اهداف بلند مدت خود دست پیدا کند. برای این منظور برنامه های مهاجرتی متنوعی را تدوین کرد . تخصص یا سرمایه از شما، حمایت و ایجاد […]

Read More