در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

اگر در حال تفکر در مورد ورود به دنیای استارتاپ هستید، این یک انتخاب عالی است، اما ابتدا بیایید یک نکته را روشن کنیم. مدل قدیمی 9 تا 5 کار کردن را فرامش کنید. در جهان استارتاپ، همه چیز درباره هوشمندی در استفاده از زمان و انرژی شماست. ما اینجا نیستیم تا به ساعت نگاه […]

Read More