در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

قبل از اینکه بخواهیم مقاله را شروع کنیم می بایست به مفهوم اتهام کیفری اشاره کنیم. البته ما نه موسسه حقوقی هستیم و نه وکیل حقوقی و تنها با توجه به مستندات در حال نگارش مقاله هستیم. شکایت کیفری به نوعی از شکایت اطلاق می شود که بر خلاف شخصی که ارتکاب به عمل خلاف […]

Read More