در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

تو این مقاله از سری مقاله های وب سایت در مسیر استارتاپ ویزا میخوایم به بررسی تمامی ابعاد ریجیکتی های ویزای استارتاپ کانادا بپردازیم. این مقاله در بازه های زمانی متفاوت و با توجه به تغییر قوانین و اتفاقاتی که در طول سال ممکن است رخ دهد، اپدیت خواهد شد. سعی میکنیم این مقاله را […]

Read More