در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

روش های مهاجرت به کانادا

  • admin
  • January 29, 2022
  • 0 min read

شایستگی و سرمایه دو اصل برای قرارگیری در گروه های مختلف روش های مهاجرت به کانادا است و پذیرش مهاجر نیز از این دو اصل پیروی می کند. از اصلی ترین روش های مهاجرت به کانادا میتوان به روش های سرمایه گذاری،از طریق حرفه،سرمایه گذاری استانی،از طریق تخصص،از طریق مهارت در کار و مهاجرت موقت […]

Read More