در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

کشور کانادا که چندین سال است که تبدیل به یکی از مقاصد رویایی برای مهاجرت به ویژه از سمت کشورهای در حال توسعه تبدیل گشته، باید گفت که این دستاورد ناشی از کیفیت بسیار بالای زندگی در این کشور از نظر کاری، تحصیلی، رفاه، امنیت و آرامش، عدم وجود نژادپرستی و قوانین و جو سیاسی […]

Read More