در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

در تاریخ توسعه نرم‌افزار، اندکی از ایدئولوژی‌ها به اندازه Agile مورد تبلیغ و تمجید قرار گرفته‌اند. این ایدئولوژی ویژگی‌های ایده‌آلی انعطاف‌پذیری، همکاری و کارآیی را می‌پوشاند. با این حال، گذر زمان نشان داد که رویاهای Agile همچون میراژی بیش نیست. افشای ناکامی Agile از زبان یکی از پرستاران فرهنگ این ایدئولوژی صورت نگرفت، بلکه از […]

Read More